Over het boek

Ik doceer al een groot aantal jaren programmeren. Sinds ik in 2008 bij Tilburg University ben gaan werken, zijn de studenten aan wie ik programmeren leer over het algemeen geen computer science studenten. Het kwam voor mij als een beetje een verrassing dat er veel mensen zijn voor wie programmeren maar een raadselachtig onderwerp is. Ik moest mijn manier van doceren heroverwegen om programmeren te kunnen leren aan mensen voor wie het geen natuurlijke activiteit is.


Ik begon met slechts een handvol studenten in mijn Python klas. Dit aantal steeg snel in de afgelopen jaren, en ik doceer nu Python aan meer dan 100 studenten per jaar. Ik denk dat dit komt omdat studenten zich realiseren dat kennis van computationele technieken en programmeren tegenwoordig een vereiste is om een goede baan te krijgen. Omdat er grote verschillen bestaan tussen de kennis en kunde van de studenten in mijn klas, moeten sommigen er veel meer tijd aan besteden dan anderen. Ik moest dus een manier verzinnen waarmee iedere student kan leren, zonder iemands tijd te verspillen.


Mijn antwoord was het ontwerpen van een cursus die de studenten voor het grootste deel kunnen doen via zelfstudie. Dat was een project dat mij veel tijd kostte, maar het was de moeite waard, omdat veel studenten enthousiast waren over deze aanpak. Het grote voordeel van een zelfstudie cursus is dat ik me niet langer druk hoef te maken over of iedereen wel alles oppikt van mijn mondelinge uitleg -- omdat ik weet dat alles wat de studenten moeten weten opgeschreven is en bestudeerd kan worden met een tempo dat iedere student individueel kan bepalen, kan ik mijn klassen besteden aan het beantwoorden van vragen en het helpen van studenten bij het schrijven van code.


Ik geloof zelf dat programmeren eigenlijk gedoceerd zou moeten worden op middelbare scholen, aan tieners. Hoe jonger je bent als je programmeren leert, des te gemakkelijker zal het zijn. Python is een uitstekende taal om aan tieners te doceren, en er zijn veel goede boeken beschikbaar voor beginners. Helaas zijn vrijwel al die boeken alleen in het Engels, en niet alle tieners beheersen het Engels voldoende om ze deze boeken te laten gebruiken. Ik word regelmatig door Nederlandse jongeren benaderd met de vraag of ze Python niet kunnen leren in de Nederlandse taal. Ik heb daarom besloten mijn cursus om te zetten naar een Nederlandstalig boek.


Omdat mijn cursus al in het Engels beschikbaar was, heb ik eerst een Engelstalige versie van het boek gemaakt, wat niet meer dan 2 weken kostte. Daarna heb ik het in een paar maanden vertaald naar het Nederlands. Beide boeken zijn nu gereed, en gratis beschikbaar via deze website